Around Around (Music Video 1993)


1993 Around Around / Secret Goldfish

Izuru Miura(vo),Tatsuru Miura(Dr),Kazutoshi Watanabe(guitar),Shu Yamaga(Bass),Daichi Nagatsuka(Guitar)